ڹϳϱϹ

 

Our People

Our People
/sites/default/files/2022-05/Danielle%20Hoyle_Pref_All_Instances.jpg,/sites/default/files/media/images/17371.jpg,/sites/default/files/media/images/17107.jpg,/sites/default/files/2020-10/Daniel%20Moore.jpg,/sites/default/files/2023-06/anna.jpg,/sites/default/files/2024-06/Max.jpg,/sites/default/files/media/images/17377.jpg,/sites/default/files/2023-06/Rita_0.jpg,/sites/default/files/2023-11/Chiara.jpg,/sites/default/files/2024-04/Amani.jpg,/sites/default/files/2021-02/Elise_French.jpg,/sites/default/files/media/images/17168.jpg,/sites/default/files/2020-08/James%20Dooley.jpg,/sites/default/files/2021-10/Jake-Cross.png,/sites/default/files/2021-09/Harry-White.jpg,/sites/default/files/2024-01/Francoise-Robert.jpg,/sites/default/files/2020-09/Andrew%20Malcolm.jpg,/sites/default/files/media/images/17085.jpg,/sites/default/files/2020-08/Oliver%20Burton_0.jpg,/sites/default/files/2022-11/Kleopatra-Dagla.jpg,/sites/default/files/2022-10/Laura%20Weatherdon.jpg,/sites/default/files/media/images/17144.jpg,/sites/default/files/2023-09/Jason.jpg,/sites/default/files/2020-09/Yang%20Wang.jpg,/sites/default/files/2023-06/rachael.jpg,/sites/default/files/2023-11/Shota.jpg,/sites/default/files/2024-01/Kisrty%20Maclellan-Gibson.jpg,/sites/default/files/2021-10/Magda-Ali.png,/sites/default/files/2021-09/Stephane-Guillaume.jpg,/sites/default/files/media/images/17323.jpg,/sites/default/files/2023-08/Maria.jpg,/sites/default/files/2023-03/Theresa-Pankhurst.jpg,/sites/default/files/media/images/17189.jpg,/sites/default/files/2020-08/Kranthi%20Yadav%20G.jpg,/sites/default/files/2020-10/Xin%20Ge.jpg,/sites/default/files/2024-01/Loukik_1.jpg,/sites/default/files/2022-05/Juliet%20Emery.jpg,/sites/default/files/2024-02/Hanneke.jpg,/sites/default/files/2022-10/Olivia-Cracknell_0.jpg,/sites/default/files/2022-05/Jo%20Montgomery_Pref_All_Instances.jpg,/sites/default/files/2022-12/Yulia.jpg,/sites/default/files/2020-10/Leah%20McHugh.jpg,/sites/default/files/media/images/17318.jpg,/sites/default/files/2023-11/Harry-Jones.jpg,/sites/default/files/2024-03/Tahmid-Hussain.jpg,/sites/default/files/2022-05/Ntombizodwa%20Makuyana_Pref_All_Instances.jpg,/sites/default/files/2023-05/Vicente%20Perez%20Garcia.jpg,/sites/default/files/2022-03/Georgia-Bullen.jpg,/sites/default/files/2023-12/Laura.jpg,/sites/default/files/2022-05/Joshua%20Davey.jpg,/sites/default/files/2023-12/Simon-Jones.jpg,/sites/default/files/2020-10/Tiffany%20Lai.jpg,/sites/default/files/2024-03/Francesca.jpg,/sites/default/files/2022-05/Ethan%20Hills_Pref_All_Instances.jpg,/sites/default/files/media/images/17080.jpg,/sites/default/files/2022-02/Irene.jpg,/sites/default/files/2020-10/Yasmeen%20AlMufti.jpg,/sites/default/files/2023-04/Stephen-Barrett.png,/sites/default/files/2023-06/Caitlan-Onabanjo.JPG,/sites/default/files/2023-08/Amy-Wilkinson.jpg,/sites/default/files/2022-05/William%20Foster_Pref_All_Instances.jpg,/sites/default/files/2022-10/Eugenia-Wong.jpg,/sites/default/files/media/images/17392.jpg,/sites/default/files/2021-09/Sam-Thompson.jpg,/sites/default/files/media/images/17017.jpg,/sites/default/files/2022-05/Marian%20Jones%20Evans_Pref_All_Instances.jpg,/sites/default/files/2022-05/Diane%20Taylor_Pref_All_Instances.jpg,/sites/default/files/2022-05/Devinda%20Soegianto_Pref_All_Instances.jpg,/sites/default/files/2022-05/Johanna%20Grinat_Pref_All_Instances.jpg,/sites/default/files/2022-05/Beatriz%20Saenz_Pref_All_Instances.jpg,/sites/default/files/2023-11/Eleonore.jpg,/sites/default/files/2024-04/Muhammet-Ali-KARA.jpg,/sites/default/files/media/images/17014.jpg,/sites/default/files/2023-12/Paola.jpg,/sites/default/files/2020-08/Maria%20Rostovskaya.jpg,/sites/default/files/2022-05/Amy%20Dashwood_Pref_All_Instances.jpg,/sites/default/files/2022-05/Priota%20Islam_Pref_All_Instances.jpg,/sites/default/files/2022-05/Mike%20Norman_Pref_All_Instances.jpg,/sites/default/files/2021-12/kieron-may.png,/sites/default/files/2021-06/Vaclav_Gergelits.png,/sites/default/files/media/images/17314.jpg,/sites/default/files/media/images/17260.jpg,/sites/default/files/media/images/18101.jpg,/sites/default/files/2023-09/Bolanle-Olabiyi.jpg,/sites/default/files/2023-10/Baptiste.jpg,/sites/default/files/2022-05/Ozge%20Gizlenci_Pref_All_Instances.jpg,/sites/default/files/2022-05/Laura%20Biggins_Pref_All_Instances.jpg,/sites/default/files/2022-05/Roksana%20Dutkiewicz_Pref_All_Instances.jpg,/sites/default/files/2022-05/Izabella%20Niewczas_Pref_LimitedConsent.jpg,/sites/default/files/media/images/17125.jpg,/sites/default/files/2022-03/white-720.jpg,/sites/default/files/2024-01/Lou-Jopling.jpg,/sites/default/files/media/images/17290.jpg,/sites/default/files/2023-06/Larissa_0.jpg,/sites/default/files/2024-04/Yang-Zhang.jpg,/sites/default/files/2022-02/Yeon.jpg,/sites/default/files/2023-10/Noah%20Shriever.jpeg,/sites/default/files/media/images/18112.jpg,/sites/default/files/2022-05/Oisharja%20Rahman_Pref_All_Instances.jpg,/sites/default/files/2023-11/Pavi.jpg,/sites/default/files/2022-05/Cheong%20Yuen%20Jian.jpg,/sites/default/files/2022-05/Aled%20Parry_Pref_All_Instances.jpg,/sites/default/files/2024-01/Isabel%20San%20Martin%20Molina.jpg

We believe that the best science comes from a diverse and inclusive community of people that work together, support each other and have a healthy work-life balance.

The ڹϳϱϹ's mission to deliver excellent research brings together a creative and motivating community of people, each individual bringing valuable contributions and essential skills and knowledge. The key staff categories below provide quick access to major staff groupings, and there's more information about the teams that support the ڹϳϱϹ's research on our . The ڹϳϱϹ is proud to hold a Silver Athena SWAN award and is a signatory to the Technician Commitment.

Our community in numbers

148
Research staff working within our three research programmes

72
Technical specialists working in the ڹϳϱϹ’s eight facilities

83
Operational staff

33
Nationalities

Key Staff Groupings

People Search

Search By Categories